(Samen) opvoeden vanuit ontmoeting

Vanuit deze context hebben wij een jarenlange traditie in het organiseren van ontmoetingsmomenten tussen kansarme en andere ouders. Omdat wij ons als integrale werking werken rond alle levensdomeinen (huisvesting, opvoeding, cultuur, energie, ..), bereiken we gemakkelijker een grote groep ouders. Als laagdrempelige werking werken wij ook gratis of zeer goedkoop en met heel weinig inschrijvingsmodaliteiten. Dit maakt het voor heel wat ouders mogelijk om binnen te springen en deel uit te maken van onze werking. Onze dagopvang en kinderwerking richt zich bewust niet alleen op de kinderen, maar ook op de ouders, en dit op permanente basis. Wij beschouwen de ouders, naast de kinderen, als 'onze doelgroep' en bieden hen heel wat mogelijkheden aan om betrokken te zijn in de werking en een eigen plek te hebben. Dit zorgt er natuurlijk voor dat ontmoetingsmomenten met ouders en werken rond opvoeding en opvoedingsondersteuning een groot bereik hebben omwille van de verbindingen die er zijn.
 
 
vorming voor ouders en kinderen rond voorlezen en vertellen
 
We organiseren specifieke activiteiten rond opvoeding en opvoedingsondersteuning. Een concreet voorbeeld is het debat 'van papa mag het wel' dat we in 2010 hebben opgestart en dat vanaf 2011 een structurele inbedding krijgt in de werking. Een tweede voorbeeld is de opstart van een vertelgroep met ouders in het najaar van 2010, waarin we op regelmatige basis samen komen om te werken, te praten en uit te wisselen rond vertellen en voorlezen 'voor het slapengaan'. Deze oudergroep komt maandelijks samen op donderdagvoormiddag en staat open voor alle ouders, die geïnteresseerd zijn. Lees ook het artikel uit de wijkkrant in bijlage.
 
 
    Share