Nationale Loterij

    

De projecten rond duurzaamheid en armoedebestrijding hieronder beschreven waren/zijn enkel mogelijk met de steun van de Nationale Loterij als belangrijke prioritaire financierder. Waarvoor dank.

 

1.     www.overbruggen.be 

Op 27 november 2018 presenteerden we 'Overbruggen', een documentaire over het belang van duurzame bruggen in de strijd tegen armoede. Dit gebeurde in combinatie met de presentatie van het rapport 'Een drievoudige inbedding voor kwetsbare gezinnen' (i.s.m. met het HIVA) en een ondersteunend magazine.

   

De presentatie van dit alles gebeurde in het Depot in Leuven voor meer dan 350 mensen. je kan hier het programma met de gastsprekers bekijken. De bijdrages van de gastsprekers vind je ook terug op de website www.overbruggen.be.

       

‘Overbruggen’ is ontstaan door een kwetsbare samenwerking tussen buurtwerk ’t Lampeke, de Wissel, Amber, CAW Oost-Brabant, HIVA KULeuven, UCLL, Sint-Jansschool Leuven, Huis van het Kind Leuven, Netwerk tegen Armoede, het Kinderrechtencommisariaat, MFC Combo, ArmenTeKort, Onderwijscentrum Stad Gent. 

Overbruggen was enkel mogelijk met de steun van de Nationale Loterij en het Kinderarmoedefonds.

Alle informatie vind je op www.overbruggen.be

2. Trajecten van Hoopverlening

In 2014-2016 werkten we in een intense samenwerking met de Wissel, CAW Oost-Brabant en Amber aan het belang van het aanbieden van relaties als uitgangspunt van een goede hulpverlening. Dat resulteerde in een sterk product ‘Trajecten van Hoopverlening’, dat momenteel gebruikt wordt als inspiratiemateriaal in diverse opleidingen en binnen het werkveld (in België en Nederland).

(hieronder foto van het magazine en van het lanceringsmoment op 22 september 2016)

    

Trajecten van Hoopverlening werd een documentaire (met ondersteunend materiaal) in drie delen over het belang van het maken van relatie, authentiek en kwetsbaar zijn, lange trajecten durven en mogen aanbieden, luisteren om te komen tot verbinding, ‘er zijn’, samen zoeken en uitproberen, buiten de lijntjes kleuren, het op maat van de hulpvrager werken. En nog zo veel meer. De documentaire wil inspiratie en beweging brengen in de hulpverlening en de menselijke relatie centraal stellen.

Klik hier voor een foto-overzicht van de lancering van de documentaire op 22 september 2016. Lees ook dit artikel op sociaal.net en dit artikel in Welwijs.

 

3. Duurzaamheid: het project 'de Groene Ridder'

 

We tonen met plezier ons filmpje 'de Groene Ridder'. Je krijgt er in beeld een duidelijk verhaal van waarover het gaat. We tonen je ook enkele sfeerfoto's van het lanceermoment van onze duurzaamheidsbrochure en de fietstaxi op 28 februari 2018.

Het is niet altijd evident voor de meest kwetsbare mensen binnen onze maatschappij om 'duurzame en ecologische principes' te hanteren. De oorsprong kan liggen in culturele verschillen, bepaalde uitsluitingsmechanismen. Het komt vaak ook door het gebrek aan financiële middelen. We willen als buurtwerk een voorbeeldfunctie opnemen en veranderingsprocessen op gang brengen om de verbindingen tussen armoedebestrijding en duurzaamheid mogelijk te maken en te versterken. Dit gaat over het eigen aankoopbeleid binnen de werking en de eigen keuzes rond mobiliteit met de medewerkersploeg, de volwassenen, de kinderen en de jongeren. Vanuit deze voorbeeldfunctie en door specifieke acties willen we mensen in armoede versterken in hun bewustmaking en in de dagdagelijkse praktijk laten ervaren hoe het anders kan. Door de steun van de Nationale Loterij konden we hier de afgelopen vier jaar sterk op inzetten. De buurtmoestuin, werken met gezonde en lokale voeding, het aankopen van een duurzaam fietsenpark, de realisatie van de fietstaxi en cargo ... Het zijn enkele concrete realisaties die we enkel en alleen met de steun van de Nationale loterij konden verwezenlijken.

Andere samenwerkingspartners binnen de Groene Ridder zijn VLM, Give and Gaine, OCMW Leuven, de stad Leuven, de KBS en de Sint-Jansschool.

Lees hier het artikel van de fietstaxi in de buurtkrant. Ga ook eens kijken op https://www.facebook.com/groeneridder/ Meer info: groeneridder@lampeke.be

Kijk ook naar 'de Groene Ridder'.

Hieronder zie je enkele foto's van activiteiten en/of promotie van activiteiten.

     

    Share