30 jaar Tube: groot feest op 5 mei 2018

30 jaar Tube: groot feest op 5 mei 2018
02/05/2018

In bijlage vind je het persbericht voor het feest van 30 jaar boot jongerenwerking den Tube, buurtwerk 't Lampeke vzw. Meer info: lieven@lampeke.be & 0477 75 23 73.

Bron: 
buurtwerk 't Lampeke