kansarmoede algemeen

We bieden een algemeen vormingspakket aan rond dit thema. Niet iedereen krijgt immers evenveel kansen in het leven. En als we die wel krijgen, dan beseffen we dat niet altijd. We trachten ons een beeld te vormen van wat kansarmoede & sociale uitsluiting is en kan betekenen. We bekijken deze thematiek van buitenuit én van binnenuit. Via actieve opdrachten, getuigenissen, beeldfragmenten, theoretische kaders en een duidelijke zelfreflectie leren deelnemers voelen en inschatten wat kansarmoede kan betekenen en hoe complex deze problematiek ingeworteld kan zitten in het leven van heel wat mensen. Tegelijkertijd staan we stil bij hoe we met deze realiteit kunnen omgaan én waar we verandering kunnen realiseren, op het concrete en persoonlijke niveau, maar mogelijks ook op het maatschappelijke en beleidsniveau. Minimum duur van deze vorming is 90 minuten.

Bij deze vormingen staan we stil bij de methodiek van de geïntegreerde basisschakels en de kleine ontmoeting (zie jaarverslag). We gebruiken ook het inhoudelijk materiaal uit onze twee documentaires: www.hoopverlening.be en www.overbruggen.be. 
 
We gebruiken ook een definitie rond kansarmoede, waarbij er 6 peilers worden benoemd. Deze definitie werd ontwikkeld door Andries Baart, die ook aan de wieg stond van de presentietheorie (www.presentie.nl). 
    Share