vorming 'Helpende Handen in de kinderopvang'

We bieden vorming aan voor toekomstige kindbegeleiders en hulpverleners in de voorschoolse kinderopvang. Vanuit onze dagopvang de Wurpskes delen we vanuit een jarenlange praktijk onze ervaringen en expertise op het vlak van opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen kon groeien op een krachtige manier bundelen, verbreden en verdiepen. Omdat kansarmoede een grote impact heeft op de ontwikkelingskansen is het immers van cruciaal belang dat (toekomstige) professionelen toegerust worden met zo veel mogelijk bagage om de zorg voor deze kinderen en hun ouders op een goede manier op te nemen. Veel aandacht gaat hierbij naar het stimuleren van een veilige hechting

Meer info bij Karen Daniels via karen@lampeke.be of 016 20 15 34. 

Karen Daniëls, coördinator en gezinsbegeleidster binnen dagopvang de Wurpskes, deelwerking van Buurtwerk ’t Lampeke, schreef samen met Greet Geenen (auteur van het boek ‘Helpende Handen’, over gehechtheid in kwetsbare gezinnen) het boek ‘Helpende Handen in de kinderopvang’. In dit boek wordt stilgestaan bij het werken aan een veilige gehechtheid in de kinderopvang. Er wordt beschreven hoe kinderverzorgsters en andere begeleiders van kinderen tussen 0 en 3 jaar een veilige gehechtheidsrelatie kunnen opbouwen met ‘hun’ kinderen, met specifieke aandacht voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Je kan het boek bestellen via bestelling@lampeke.be.

    Share