Lokale dienst

Buurtwerk ’t Lampeke is erkend als lokale dienst kinderopvang vanuit de deelwerking kinderwerking Fabota en als lokale dienst preventieve gezinsondersteuning (prego). De lokale diensteneconomie beoogt een koppeling van de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. 

Wij hebben sedert 2010 een erkenning voor een lokale dienst kinderopvang voor 52 kinderen. Wij krijgen middelen vanuit Kind en Gezin om de kinderopvang te organiseren op een kwaliteitsvolle manier. Daarnaast krijgen we middelen vanuit de sociale economie (Vlaamse Overheid) en de stad Leuven om 4 doelgroepwerknemers in dienst te nemen.
Sedert 2012 (eerst als project, vanaf 2014 structureel) hebben we ook een erkenning als lokale dienst preventieve gezinsondersteuning. We krijgen middelen vanuit Vlaanderen om drie doelgroepwerknemers in dienst te nemen en extra middelen om de werking mogelijk te maken.
 
Door onze erkenning als lokale dienst zitten we in een netwerk van diverse lokale diensten en maken we deel uit van de koepel van de lokale diensteneconomie (www.lokalediensteneconomie.be). Dit zorgt ervoor dat we sterke netwerkvorming en expertise-uitwisseling kunnen organiseren rond tewerkstelling van kansengroepen en het organiseren van een kinderwerking met een duidelijke sociale functie. Samen met anderen geven we vanuit de koepel het beleid mee vorm. Onze beleidsmedewerker is lid van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur van de koepel.