methodiek geïntegreerde basisschakels

Buurtwerk ’t Lampeke werkt vanuit de methodiek van de geïntegreerde basisschakels. Deze methodiek werd in de jaren ’90 door H. Baert (KUL) ontwikkeld om basiswerkingen een kader en kapstokken te geven om te werken rond kansarmoedebestrijding. In 2008-2009 werd deze methodiek aan een grondig onderzoek onderworpen. Het CAW regio Leuven en het Centrum voor Sociaal-culturele en Abeidsagogiek (KUL) waren hiervoor de initiatiefnemers. Dit resulteerde in het boek ‘Bind-Kracht door basisschakelmethodiek, een opstap in armoedebestrijding’. <inspirerende literatuur> Dit boek werd begin 2010 aan de sector gepresenteerd. Vanuit onze werking zetelde Wouter Cox als buurtwerker in de adviesgroep, die mee input gaf aan de hernieuwing van de basisschakelmethodiek.

 
De twee centrale doelstellingen van de basisschakelmethodiek zijn:
 
 1. Werken aan de basis met maatschappelijk kwetsbare mensen om hen te versterken en van daaruit kracht te ontwikkelen

 2. Schakelen van deze groep mensen naar verschillende bestaanskringen op micro-, meso- en macroniveau, of m.a.w. naar het samenlevingsnet.
 
De vier essentiële elementen van de basisschakelmethodiek zijn:
 
1. Werken aan de basis

- een laagdrempelige en toegankelijke werking
- rechtstreeks contact met de doelgroep
- groeiprocessen op maat van de betrokkenen
- het werken in combinatie van individuele ondersteuning en groepswerk.

2. Schakelen op micro-, meso- en macroniveau

- verbinding met zichzelf maken = zich goed in zijn/haar vel voelen
- verbinding met andere mensen maken = uitbouw van een sociaal netwerk met familie, vrienden, kennissen en anderen
- verbindingen met diensten en voorzieningen = zicht hebben op wat er allemaal bestaat in de maatschappij en waar je terecht kan met vragen en noden
- verbindingen met de maatschappij = zich een volwaardige burger voelen, die op een gelijke manier een ‘plek’ krijgt, beluisterd wordt en deel kan nemen aan het maatschappelijke leven

3. Multi-aspectueel werken

Het is noodzakelijk om te werken rond de verschillende levensdomeinen: werk, gezin, gezondheid, wonen, cultuur en vrije tijd, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, inkomen, ....

4. Multi-functioneel aanbod

Er wordt gewerkt rond 5 functies die op een geïntegreerde manier in werking worden gezet. Dit is nodig om multi-aspectueel te kunnen werken en om een veelzijdige aanpak mogelijk te maken. De functies zijn: ontmoeting, ‘vrije tijd’ maken, vorming, nuldelijnshulpverlening en belangenbehartiging.
    Share