reportage op Karrewiet

reportage op Karrewiet

De reportage op Karrewiet over kinderen in armoede tijdens corona heeft duidelijk veel indruk gemaakt. In de eerste plaats bedanken we Dylan, die al jaren naar onze werking komt, dat hij wilde getuigen. Heel moedig. We vinden het hartverwarmend dat deze getuigenis veel mensen geraakt heeft en dat velen zich solidair tonen met Dylan en zijn gezin. Dylan is helaas niet het enige kind dat in deze omstandigheden leeft. 20% van de gezinnen in België leeft immers onder de armoedegrens. 

Buurtwerk ’t Lampeke werkt, naast het belangrijke basiswerk, ook aan structurele veranderingen. In tijden van corona zorgen we, wegens de noodzaak, voor extra ondersteuning op materieel of financieel vlak. We krijgen naar aanleiding van de reportage veel vragen om te ondersteunen. Dit kan door een storting, waarbij we de garantie geven dat het geld integraal gaat naar mensen in armoede. We stemmen af op de noden van de mensen. Dit kan gaan over voeding, verzorgingsproducten, achterstallige huur, aankoop laptop … Deze extra steun gaat natuurlijk niet alleen naar het gezin van Dylan, maar ook naar andere gezinnen/mensen in armoede.

BE73 0011 7601 4660 met mededeling CORONAVRT.

Voor een gift met fiscaal attest: BE86 8939 4407 0450 met vermelding 402 't Lampeke./ CORONAVRT. Voor vragen en informatie: info@lampeke.be.

 

 

Uiteraard beperkt armoede zich niet tot Leuven. Het netwerk tegen armoede en Uit de marge verenigen verschillende organisaties waar de strijd tegen armoede centraal staat.  Ook via deze wegen kan je mensen in armoede in heel Vlaanderen ondersteunen.

We benadrukken hierbij dat het gaat over noodoplossingen in een zeer bizarre periode. Maar armoede is niet begonnen met corona en zal ook niet stoppen na corona. We sluiten graag af met de woorden van Uit de Marge.

“Deze crisis heeft de grote bestaande ongelijkheid in de samenleving blootgelegd en vraagt ook structurele maatregelen op lange termijn. Veel oplossingen zitten in een structurele aanpak van onder meer armoedebestrijding, huisvesting, voldoende inkomen, toegankelijke hulpverlening en onderwijsongelijkheid.”